KONSULTACJE SPOŁECZNE W MIEŚCIE BIAŁYSTOK

Witamy na platformie Konsultacje Społeczne w Białymstoku. Włącz się w konsultacje i wyraź swoją opinię!

Zobacz szczegóły

Drodzy Białostoczanie!

Konsultacje społeczne są formą dialogu, który miasto prowadzi z mieszkańcami w celu poznania opinii w sprawach ważnych dla funkcjonowania miasta.

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia, zbieraniu informacji o potrzebach społecznych. Sprzyjają aktywizacji środowisk lokalnych i przyczyniają się do wzrostu zaangażowania w działania na rzecz miasta oraz wzmacniają zaufanie społeczne.

Konsultacje społeczne